Retningslinjer

Generel meddelelse til svømmere og forældre:


Vi forbeholder os retten til at rykke børnene op og ned på holdene.


  Det er forbudt at tage billeder og filme under træningen eller efter.


  Forældre bedes opholde sig under halvtaget eller på græsområdet under træningen. Det er vigtigt, at svømmerne får lov til at koncentrere sig om undervisningen uden forældrenes indblanden. 


   Vi forbeholder os retten til at sende børnene op af bassinet, hvis de ikke lytter til træneren.


    Vi stiller bælter til rådighed da vi ikke bruger badevinger. Badevinger ødelægger mobiliteten og gør det svære for svømmerne at bevæge sig


     Ingen hopper i vandet, før træneren giver lov.